Hemsterhuislaan

Waterhuizerweg

Kinderdagopvang (KDV)

Ben je op zoek naar een fijne en vertrouwde plek voor opvang van je kindje? Bij de SKH bieden wij kinderdagopvang (KDV) voor kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar en zijn we gecertificeerd in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide

Belangrijke aspecten binnen ons KDV zijn warmte, veiligheid, uitdaging en mogelijkheid tot verdere ontplooiing. Wij vinden het belangrijk dat uw kind respect heeft en ontwikkelt voor zichzelf, een ander en de omgeving.
Al bij de allerjongsten wordt aandacht besteed aan het zelfstandig worden. De pedagogisch medewerkers doen in eerste instantie veel met ze samen, zoals speelgoed opruimen, om ze vervolgens kleine opdrachtjes te geven. Opvang in een groep doet een beroep op sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Er wordt gestreefd naar een breed aanbod van creatieve activiteiten. De pedagogisch medewerkers anticiperen, waar mogelijk, op wat kinderen aanreiken en sluit aan bij het niveau van het individuele kind.

De SKH heeft op 2 locaties in Haren een kinderdagverblijf: KDV Dribbel  is gevestigd aan de Hemsterhuislaan 4 en KDV Brabbel  aan de Waterhuizerweg 7.

Onze kinderdagopvang werkt op beide locaties met vaste dagdelen van maandag t/m vrijdag. Wij hanteren een minimale afname van 2 dagdelen per week. Een dagdeel is van 07.30-13.00 uur of 13.00-18.00 uur of een hele dag van 07.30-18.00 uur.
Op de Babygroep aan de Waterhuizerweg kunt u op maandag, dinsdag en donderdag alleen hele dagen afnemen.

Onze medewerkers van de planning en plaatsing vertellen graag meer over onze kinderdagopvang locaties en de contract mogelijkheden. Miranda Stavenga en Saskia Vas  zijn op maandag tot en met vrijdag overdag telefonisch bereikbaar. Een e-mail bericht sturen is ook mogelijk.

Een keer langskomen om onze locaties te bekijken is altijd mogelijk. Loop gerust eens binnen of maak een afspraak via administratie@kinderopvangharen.nl.