Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Het streven naar een goede onderlinge communicatie en een optimale samenwerking tussen bestuur, management, ouderraad en ondernemingsraad maken dat er professioneel gewerkt kan worden.

Het organogram van de SKH ziet er dan ook als volgt uit.