Extra dagdelen

Kan mijn kind een keer extra op de BSO of KDV komen?

Uw kind kan extra dagdelen naar het KDV en/of de BSO als er plaats is op de betreffende groep. U dient dit van te voren aan te vragen via de OuderApp Konnect. Voor de extra afgenomen uren ontvangt u een aparte factuur. Annuleringen dient u tijdens schoolweken minimaal 24 uur van te voren en tijdens vakantieweken minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Wanneer u dit niet tijdig meldt, worden de extra dagdelen wel in rekening gebracht.


Ruilen van dagdelen

Is het mogelijk een dagdeel te ruilen op het KDV of de BSO?

Naast de aankoop van extra dagdelen bestaat de mogelijkheid een dagdeel te ruilen voor een ander dagdeel. Ruilen kan binnen een termijn van 30 dagen en moet vooraf worden aangevraagd. Het kan worden toegewezen als er op de gewenste dag nog plaats is. Een afwezigheid die wordt doorgegeven op de dag zelf, om welke reden dan ook,  of eerder afgemelde dagen, kunnen niet worden ingezet als ruiling. Als een kind van de opvang moet worden gehaald i.v.m. ziekte kan deze dag niet worden geruild.  Een ruildag waarvoor een akkoord is gekregen, kan niet worden geannuleerd en opnieuw worden ingezet.

Een aanvraag voor een ruiling kunt u aanvragen via de OuderApp van Konnect via Agenda onderin de balk -> Ruildag aanvragen -> van/naar datum -> juiste locatie en tijd aanvinken -> aanvraag indienen.

NB: feestdagen kunnen niet geruild worden voor andere dagen.


Tijdens nationale feestdagen zijn de kinderopvang locaties van de SKH gesloten. Worden deze feestdagen meegenomen in de urenberekening?

Ja, de uren van feestdagen worden meegenomen in de urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor.

  1. De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door;
    De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten. Stichting Kinderopvang Haren houdt zich aan de CAO kinderopvang. Op deze dagen zijn wij gesloten, echter onze medewerkers hebben wel recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.
  2. Stel dat de SKH de uren van feestdagen uit de berekening haalt;
    Dan zullen de uurtarieven stijgen. Dit heeft voor u, als ouder, het gevolg dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt. Omdat u het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs volledig betaalt, bent u  altijd duurder uit.

Vallen marge(mid)dagen binnen een BSO contract?

Nee, marge(mid)dagen vallen niet binnen een BSO contract. Hier zijn een aantal redenen voor.

  1. Door margedagen niet binnen een BSO contract op te nemen houden we de uur prijs zo laag mogelijk. Als margedagen wel opgenomen worden in het BSO contract worden die uren doorberekend in de uur prijs en zal de uur prijs hoger uitvallen. Dit is voor klanten die niet of nauwelijks gebruik maken van de opvang tijdens margedagen onvoordelig. Wij willen klanten de keuze geven en niet standaard uren opvoeren niet wetende of ze die wel  gaan gebruiken.
  2. De SKH biedt BSO opvang aan kinderen van 4-12 jaar van alle scholen in Haren. De scholen hebben hun eigen margedagen rooster. De ene school heeft er meer dan een andere school. Sommige scholen hebben een marge ochtend/middag en andere scholen een hele dag. En omdat scholen werken met een zeer wisselend marge dagen rooster is het doorberekenen van de juiste aantal uren behorende bij de marge dagen van die school  in de uur prijs/het BSO contract niet door te voeren in een standaard uur prijs voor alle BSO klanten.

Als de marge(mid)dag valt op een vaste BSO dag zoals in het contract is opgenomen, zullen die uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal afgenomen uren van de marge(mid)dag.
De SKH verzorgt voor de St. Nicolaasschool de tussenschoolse opvang (TSO). Bij een marge(mid)dag van deze school wordt het TSO uur niet verrekend met het totaal aantal afgenomen uren voor die dag. Bij de opbouw van het TSO contract per jaar is namelijk al rekening gehouden met marge(mid)dagen.

De extra uren worden achteraf apart in rekening gebracht.


Vakanties en feestdagen

Op officiële feestdagen is de BSO gesloten (Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaart, Koninginnedag, 5 mei (in jubileumjaren), Eerste en Tweede kerstdag en nieuwjaarsdag). Ook is er geen opvang op de dag na Hemelvaart en op de dagen tussen Kerst en Oud- en Nieuw. Tijdens de overige schoolvakantiedagen is de opvang gewoon geopend. Voor de definitie van een schoolvakantie volgen wij de informatie vanuit de overheid. Dit kan afwijken van de vakantie bepaling van de school van uw kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties