Privacy

De Stichting Kinderopvang Haren heeft persoonsgegevens van u en uw kind nodig om de opvang te kunnen verzorgen. Hoe wij omgaan met de bescherming van uw gegevens hebben wij vastgelegd in het Privacystatement website 2018 05 31

Sowieso nemen wij de volgende maatregelen in acht:

  • alle medewerkers van de SKH hebben geheimhoudingsplicht;
  • er is een firewall geïnstalleerd tegen de inbraak op computers;
  • alle computers zijn beveiligd met wachtwoorden en nogmaals een inlogcode voor cliëntgegevens;
  • alle papieren versies met cliëntgegevens worden achter slot en grendel bewaard;
  • papieren met persoonlijke gegevens worden d.m.v. een papiervernietiger vernietigd.