Toeslag

Kinderopvang helpt ouders om werk en gezin te combineren. Het uitgangspunt is dat de overheid, werkgevers en ouders ieder 1/3 deel van de totale kosten betalen. Ouders die gebruikmaken van een geregistreerd Kindercentrum of Gastouderbureau kunnen via de Belastingdienst een deel van de kosten terugkrijgen. Deze kindercentra, gastouderbureaus en gastouders moeten wel voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Ouders kunnen dus een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen van de overheid, via de Belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie kunt u hier vinden.

Wat heeft u nodig bij aanvragen Kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als het kindercentrum of de gastouder voldoet aan alle wettelijke eisen en dus geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gastouder moet zijn aangesloten bij een geregistreerd Gastouderbureau.

Het registratienummer van de LRK moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Hier vindt u het LRK nummer van uw locatie.

Wat betaalt u nu echt voor de kinderopvang?

Het is niet zo makkelijk te zeggen wat u nu werkelijk moet betalen voor de kinderopvang.

Daadwerkelijke kosten = bruto tarief SHK x aantal uren opvang -/- Kinderopvangtoeslag Belastingdienst.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.