Stagelopen bij de SKH

Toekomstige pedagogisch medewerkers bieden wij graag een stageplek.

De SKH is door SBB erkend als leerbedrijfscentrum.

Logo SBB

Stagiaires die op de groepen meewerken zijn altijd boventallig; dat wil zeggen dat ze nooit in plaats van een gekwalificeerde beroepskracht op de groep staan, maar altijd naast het aantal wettelijke vereiste aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen dat aanwezig is. Stagiaires worden bij de SKH begeleid door een gekwalificeerde pedagogisch medewerker. Welke taken en verantwoordelijkheden een stagiaire precies krijgt, is afhankelijk van de opleiding, ervaring en al verworven competenties van de stagiaire. Nadat een stagiaire heeft laten zien dat hij/zij bepaalde werkzaamheden goed en verantwoord kan uitvoeren, mag zij deze in samenspraak/overleg met en onder supervisie van de werkbegeleid(st)er of een andere professionele pedagogisch medewerker zelfstandig uitvoeren.

Je kunt bij ons stage lopen als je de volgende opleiding volgt:

  • (Sociaal-) Pedagogisch Werk (PW) niveau 3/4 Kinderopvang
  • port en Bewegen (SB) niveau 3/4
  • Sociaal-Cultureel Werk (SCW) niveau 4
  • HBO SPH/Pedagogiek

Voor vragen over stagelopen kunt je contact opnemen met Alice de Beer. Alice is bereikbaar via 06-52523185 op de volgende dagen:

Maandag      8:45 – 16:15

Dinsdag        8:45 – 16:15

Woensdag    8:45 – 16:15

Donderdag  8:45 – 13:45

Of per mail: a.debeer@kinderopvangharen.nl