Wenbeleid

Uw kind komt in een nieuwe omgeving, vol nieuwe gezichten, nieuwe regels en gebruiken.
Ieder kind reageert anders op die verandering, daarom is een wenperiode van belang zodat uw kind voldoende vertrouwd kan raken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en andere kinderen.
De pedagogisch medewerker zal uw kind goed begeleiden in die eerste periode. Ook voor u als ouders is het fijn om vertrouwd te raken met de werkwijze van het KDV/BSO.

De pedagogisch medewerker neemt 3 à 4 weken voor de start van de opvang contact met u op om in de 2 weken voorafgaande aan de opvang 2 korte wenmomenten in te plannen. Qua tijd en dag zal dit in overleg met u gaan om zo een geschikt moment voor u en de groep te kunnen inplannen.
De eerste keer zal gecombineerd worden met het doornemen van het intake formulier en alle bijzonderheden t.a.v. voeding, slapen e.d.
Het is de bedoeling dat uw kind daarna ook even zonder u bij ons op de groep blijft om te kunnen zien hoe hij/zij daarop reageert.