Contact met ouders

Een goed contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers is van essentieel belang. Ouders en pedagogisch medewerkers hebben namelijk een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, waarbij de wensen van de ouders zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Het uitwisselen van informatie is een belangrijk onderdeel van dit contact. We doen dit bij de SKH op de volgende manieren:

  • Mondelinge overdracht bij het halen en brengen
  • Konnect
  • Het keerschriftje voor 0-1 jarigen. Dit schriftje gaat heen en weer  tussen kinderdagverblijf en thuis. Ouders schrijven voorin de gegevens en de bijzonderheden zoals: slapen met een speen, naar bed met een knuffel, altijd in een slaapzak, mogelijke allergieën enz.
  • Een jaarlijks oudergesprek tussen de ouders en de pedagogisch medewerker van de groep na de individuele- en groepsobservaties. Tijdens de oudergesprekken komen verschillende punten aan de orde zoals het welbevinden van het kind (voelt het zich thuis op het kinderdagverblijf/BSO  en in de groep), opvallendheden in gedrag, de verschillende ontwikkelingsgebieden en de organisatie (groep, vestiging en Stichting).
  • Informatieverstrekking via de mail
  • Informatieverstrekking via de website / Facebook / Twitter
  • Informatie avonden
  • Tevredenheidsonderzoek

Hiernaast kunt u altijd de pedagogisch medewerker of de locatiemanager aanspreken, bellen of mailen met vragen of opmerkingen.