Dribbel

DribbelKDV Dribbel aan de Hemsterhuislaan 4

Onze kinderdagopvang locatie Dribbel is gevestigd in een pand aan de Hemsterhuislaan 4. De locatie ligt vlakbij de af- en oprit van de A28, net nadat je Haren binnen bent gekomen. Je kunt deze locatie gemakkelijk bereiken, naast de auto ook per fiets of het openbaar vervoer. Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in eigen groepsruimten in een voormalig schoolgebouw aan de Hemsterhuislaan. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte, waar wordt gespeeld en gegeten. In elke groepsruimte is naast volop speelruimte een keukentje, een eetgedeelte en een verschoonruimte. Soms wordt er gebruik gemaakt van andere ruimten (de BSO ruimte, de grote hal) voor speciale activiteiten.  Voor het slapen wordt gebruik gemaakt van aparte slaapruimten. Elke groep beschikt over 2 ruime slaapkamers waar elk kind zijn of haar eigen bedje heeft.

Het gebouw ligt in een prachtige groene omgeving en heeft enorm veel buitenruimte met veel gras en ontdekkingspaadjes. Hier is alle mogelijkheid voor motorische activiteiten als fietsen, rennen, glijden of hutten bouwen en ander bewegingsspel. Zo is er een gezamenlijke grote tuin maar beschikt elke groep ook over een eigen tuin direct grenzend aan de groepsruimte. Daarnaast beschikken we over een grote moestuin waarin de kinderen zelf met de pedagogisch medewerkers groenten, fruit en andere gewassen verbouwen. We streven er naar om elke dag met alle kinderen naar buiten te gaan.

VVE programma/ Boekstart

Op kinderdagverblijf Dribbel worden kinderen vanaf ongeveer 10 weken tot 4 jaar opgevangen op 3 verticale groepen.

Leuk om te noemen is dat wij de eerste officiële boekstart kinderopvang locatie zijn in Haren. Boekstart stimuleert het (voor) lezen met baby’s en peuters. Een van onze pedagogisch medewerkers is een gecertificeerde voorlees coördinator.

Meer informatie vind u op www.boekstart.nl

Verticale groepen

In een verticale groep verblijven kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen blijven gedurende hun hele kinderdag verblijf tijd op dezelfde groep. Er is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaald(e) dag(deel) komen steeds dezelfde kinderen in de groep. In een groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen door 3 vaste krachten.

3+ groep

Op sommige dagen is er een 3+ groep. Op deze groep is plaats voor 8 kinderen van 3 jaar, met 1 pedagogisch medewerker. Gedurende een ochtend of middag worden er op deze groep extra uitdagende activiteiten aangeboden passend bij de leeftijd, in een aparte groepsruimte. Er wordt door de vaste pedagogisch medewerkers van de verticale groepen per dag gekeken of en welke kinderen er in aanmerking komen voor deze groep. De samenstelling van de groep verschilt per keer zodat we alle 3 jarigen aan bod kunnen laten komen.

Bekijk inspectierapport GGD Inspectierapport_06-08-19 Dribbel