Brabbel

Onze kinderdagopvang groepen aan de Waterhuizerweg zijn gevestigd in een prachtig monumentaal schoolgebouw aan de Waterhuizerweg 7 in Haren. Het gebouw ligt op een centrale locatie in de wijk Oosterhaar en is gemakkelijk lopend,  met de fiets, openbaar vervoer of auto te bereiken. Bij de ingebruikname door de SKH is het gebouw geschikt gemaakt voor kinderopvang. Het gebouw ligt in een groene omgeving en heeft ruim voldoende buitenruimte. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte waar wordt gespeeld en gegeten. Indien mogelijk en gewenst wordt gebruik gemaakt van andere ruimten voor spel of activiteiten. Denk hierbij aan de groepsruimten van de buitenschoolse opvang die op dat moment leeg staan om bijvoorbeeld workshops rond handenarbeid, muziek en dergelijke te doen. Ook is de gang een mogelijkheid om naar toe te gaan. Verven of spelen kan daar ook prima. Het speellokaal is uitermate geschikt voor motorische activiteiten als fietsen, rennen, glijden en ander bewegingsspel. Voor het slapen wordt gebruik gemaakt van aparte slaapruimten. De buitenruimte wordt gebruikt om lekker samen buiten te spelen.

Leuk om te noemen is dat wij de eerste officiële Boekstart kinderopvang locatie zijn in Haren. Boekstart stimuleert het (voor) lezen met baby’s en peuters. Een van onze pedagogisch medewerkers is een gecertificeerde voorlees coördinator.
Meer informatie vind u op www.boekstart.nl

Op locatie Brabbel wordt kinderdagopvang geboden voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 weken tot 4 jaar oud. Er is een babygroep, twee verticale groepen, een peutergroep en een speelleergroep (dit noemen wij de Harmonica groep).

boekstart nieuw logo

Babygroep

In de babygroep verblijven kinderen van 0 tot 2 jaar. De meeste kinderen komen ongeveer als ze tussen de 10 tot 12 weken oud zijn. In deze horizontale groep worden maximaal 12 kinderen opgevangen door 3 pedagogisch medewerkers. Er is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaalde dag komen in principe dezelfde kinderen in de groep.

Verticale groepen Brabbel 2 en Brabbel 3

In de verticale groepen verblijven kinderen van circa 0 tot 4 jaar. Ook hier  is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaald(e) dag(deel) komen in principe steeds dezelfde kinderen in de groep. In beide verticale groepen worden maximaal 15 kinderen opgevangen door 3 pedagogisch medewerkers.

Peutergroep

In de peutergroep verblijven kinderen van 2 tot 4 jaar. De meeste van hen komen in deze groep als zij ongeveer tussen de 24 en de 27 maanden oud zijn. In deze horizontale groep worden maximaal 16 (afhankelijk van het aantal twee-en-een-half jarigen) kinderen opgevangen door 2  pedagogisch medewerkers.

Speelleergroep Harmonica (voormalig Peuterspeelzaal)

De speelleergroep is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar. Binnen de speelleergroep worden gestructureerde activiteiten geboden, die een gerichte bijdrage leveren aan plezier én ontwikkeling van kinderen
Er wordt gewerkt volgens het  Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide Hierin wordt gestructureerd gewerkt met thema’s, waarbij wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderenVoorbeelden van deze thema’s zijn: “groot en klein”, “lente”, etc. Elementen in het spel van kinderen worden aangegrepen om hen spelenderwijs dingen te laten ervaren en te leren. Het is geen schoolse setting, maar spelend leren. De speelleergroep is in schoolweken elke ochtend geopend van 8:00 – 12:00 uur. In de vakanties is deze groep gesloten.

 Een kind gaat wel eens spelen in een andere groep, om bijvoorbeeld alvast te wennen i.v.m. een toekomstige overplaatsing of omdat de speelmogelijkheden of kinderen in de betreffende groep aansluiten bij de behoefte en interesse van het kind. Binnen onze locatie hanteren wij open deurenbeleid; de kinderen krijgen de gelegenheid om ook eens buiten hun eigen groepsruimte te kijken. Ze hebben met andere kinderen en pedagogisch medewerkers contact in de hal, de speelhal, de buitenruimten en de andere groepsruimten. De peuters spelen buiten samen met de verticale groep op hetzelfde terrein.

Bekijk inspectierapporten GGD:

Inspectierapport_KDV Brabbel_20-06-23

 Definitief rapport vve kdv Brabbel