Speelleergroep Harmonica

Speelleergroep (voormalig Peuterspeelzaal): 

De speelleergroep is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar. 

Binnen de speelleergroepen worden gestructureerde activiteiten geboden, die een gerichte bijdrage leveren aan plezier én ontwikkeling van kinderen
Er wordt gewerkt volgens het  Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide 

Hierin wordt gestructureerd gewerkt met thema’s, waarbij wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderenVoorbeelden van deze thema’s zijn: “groot en klein”, “lente”, etc. Elementen in het spel van kinderen worden aangegrepen om hen spelenderwijs dingen te laten ervaren en te leren. Het is geen schoolse setting, maar spelend leren. 

 

Wat is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)? 

Voor- en Vroegschoolse Educatie houdt in dat kinderen al op jonge leeftijd gerichte activiteiten worden aangeboden, waarmee de ontwikkeling op diverse gebieden wordt gestimuleerd. Hierdoor wordt de kans op een ontwikkelingsachterstand verkleind. De nadruk ligt op taalontwikkeling, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd. 

 

Opzet van activiteiten volgens de stappen van Piramide: 

De opzet van activiteiten in Piramide verloopt in 4 stappen: 

  1. Oriënteren. Er worden liedjes gezongen rond het thema, een verhaaltje voorgelezen en er wordt waar mogelijk met de kinderen gepraat over wat de kinderen al weten over het thema. 
  1. Demonstreren. Er worden onderdelen uit het thema benoemd, zoals voorwerpen die met het thema te maken hebben en hun toepassingBinnen de diverse activiteiten wordt een appèl gedaan op alle zintuigen. Binnen de stap ‘demonstreren’ vormt de inrichting van de groepsruimte ook een belangrijke factor: er worden objecten die met het thema te maken hebben neergelegd of -gezet, waarmee de kinderen tijdens het vrije spel kunnen spelen. De pedagogische medewerkers kunnen daar dan op aansluiten, door dingen te vragen, te vertellen of te laten zien.  
  1. Verbreding.Specifieke aspecten van het thema worden nader uitgediept door middel van activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld iets geknutseld wat te maken heeft met het thema om het geheel visueel te maken en de kennis rond het thema te verbreden. 
  1. Verdiepen De kinderen gaan de gekregen voorbeelden en kennis toepassen in hun spel. Bijvoorbeeld het thema koken wordt toegepast in het spel van de kinderen. Een wezenlijk onderdeel van het verdiepen is het (oefenen met) oplossend denken door kinderen zelf. 

 

De verschillende ontwikkelingsgebieden 

De thematische, VVE-achtige activiteiten zijn gericht op diverse ontwikkelingsgebieden: 

  • Sociaal- emotionele ontwikkeling; 
  • Intellectuele en taalontwikkeling; 
  • Motorische ontwikkeling; 
  • Creatieve ontwikkeling. 

 

Spelmateriaal 

We bieden veelzijdig spelmateriaal aan dat de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleert. Er is materiaal voor grof– en fijn motorisch spel zoals fietsen, ballen, materiaal om te klimmen buiten, puzzels en bv. insteekmozaïek. 

Er is creatief materiaal zoals papier, verf, lijm en klei, en er zijn boekjes en gezelschapsspelletjes zoals domino en memorie. Bouwmateriaal is er in de vorm van duplo, Nopper, blokken en treinrails. Er zijn verkleedkleren, tassen, schoenen en diverse andere spullen voor rollenspel. In de poppenhoek staan serviesgoed en namaak etenswaren.  Regelmatig wisselen we het aanbod van speelgoed af zodat het blijft uitdagen. 

We streven ernaar de VVE thema’s ook te vertalen in de spelmaterialen in de groepen. Dus bijvoorbeeld: diverse keuken- en kookmaterialen om mee te spelen tijdens het thema ‘koken’. 

 

De pedagogisch medewerkers (groepsleiding) 

De Speelleergroep wordt begeleid door gekwalificeerde vaste pedagogisch medewerkers met een afgeronde, kindgerichte opleiding, die daarnaast het certificaat hebben behaald voor het VVE programma Piramide. Een groep bestaat uit minimaal 6 kinderen (met 1 pedagogisch medewerker) en maximaal 16 kinderen (met 2 pedagogisch medewerkers). 

 

Dagindeling 

De volgende dagindeling is een richtlijn. Wij proberen deze zo veel mogelijk te hanteren maar wijken hier, in bepaalde situaties, ook wel eens van af. 

8.00 uur      Kinderen worden gebracht. 

8.00 – 9.30 uur   Er wordt een ontwikkelingsgerichte activiteit of vrij spel aangeboden. 

9.30 uur      Er wordt fruit gegeten en wat gedronken* 

                     Kinderen gaan naar de wc of worden verschoond. 

10.00 uur   Er wordt een ontwikkelingsgerichte activiteit of vrij spel aangeboden.             

                     Als het weer het toelaat gaan de kinderen buiten spelen.    

12.00 uur   Kinderen die uitsluitend deelnemen aan het 4 uur  speelleerprogramma worden opgehaald.  

 

 * fruit en drinken worden door ons verzorgd. Luiers zijn ook bij de prijs inbegrepen. 

 

Financiële regelingen: 

Ouders kunnen een deel van de kosten terugkrijgen van de overheid, via de belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel u krijgt hangt af van uw inkomen. Op de website www.toeslagen.nl kunt een berekening maken van de kosten. 

 

Voor ouders die geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de kosten vanuit de Gemeente Groningen.