Speelleergroep Harmonica

Speelleergroep (voormalig Peuterspeelzaal)

De speelleergroep is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar.

Sinds januari 2013 biedt Stichting Kinderopvang Haren in plaats van de voormalige peuterspeelzaal Speelleergroepen aan. Hier worden gestructureerde VVE-achtige activiteiten geboden, die een gerichte bijdrage leveren aan plezier én ontwikkeling van kinderen
Het VVE programma Piramide is leidraad van de VVE- achtige activiteiten. Er wordt geen volledig Piramide programma uitgevoerd, maar activiteiten die afgestemd zijn op de kinderen en groepen, en die volgens het stramien van Piramide zijn opgezet. Hierin wordt gestructureerd gewerkt binnen een thema.

Wat is VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Hierdoor wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd, zodat er de kans op onderwijsachterstanden wordt verkleind. De nadruk ligt op taalontwikkeling, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd.

Opzet van activiteiten volgens de stappen van Piramide

De opzet van activiteiten in Piramide verloopt in 4 stappen:

  1. Oriënteren. Er worden liedjes gezongen, een verhaaltje over voorgelezen en er wordt waar mogelijk met de kinderen gepraat over wat de kinderen al weten over het thema.
  2. Demonstreren. Er worden onderdelen uit het thema benoemd, zoals voorwerpen en waarom bepaalde dingen worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van alle zintuigen. Belangrijk bij het demonstreren is dat de omgeving interessant is ingericht voor de kinderen, door middel van voorwerpen.
  3. Verbreding. Er wordt iets geknutseld wat te maken heeft met het thema om het geheel visueel te maken en de kennis over het thema te verbreden.
  4. Verdiepen De kinderen gaan de gekregen voorbeelden en kennis toepassen in hun spel. Bijvoorbeeld het thema koken wordt toegepast in het spel van de kinderen. Een wezenlijk onderdeel van het verdiepen is het (oefenen met) oplossend denken door kinderen zelf. 

De verschillende ontwikkelingsgebieden

De thematische, VVE-achtige activiteiten zijn gericht op diverse ontwikkelingsgebieden

  • Sociaal- emotionele ontwikkeling;
  • Intellectuele en taalontwikkeling;
  • Motorische ontwikkeling;
  • Creatieve ontwikkeling.

Spelmateriaal

We streven ernaar veelzijdig spelmateriaal aan te bieden, materiaal wat de ontwikkelingsgebieden stimuleert. Er is materiaal voor grof – en fijn motorisch spel zoals fietsen, puzzels, insteekmozaïek en ballen.

Er is creatief materiaal zoals papier, verf, lijm en klei. Er zijn boekjes en tijdschriften, gezelschapsspelletjes zoals domino en memorie. Bouwmateriaal is er in de vorm van duplo, blokken en treinrails. Er zijn verkleedkleren, lakens, tassen, schoenen en dokterspullen. In de poppenhoek staan serviesgoed en namaak etenswaren. Regelmatig wisselen we speelgoed af zodat het de volgende keer opnieuw uitdaagt. 

We streven ernaar de thema’s die op een VVE-achtige manier worden uitgewerkt ook te vertalen in de spelmaterialen in de groepen. Dus bijvoorbeeld: diverse keuken- en kookmaterialen om mee te spelen tijdens het thema ‘koken’.

De pedagogisch medewerkers (groepsleiding)

De Speelleergroep wordt gedraaid door een gekwalificeerde vaste pedagogisch medewerker met een afgeronde, kindgerichte opleiding. Een groep bestaat uit minimaal 6 kinderen (met 1 pedagogisch medewerker) en maximaal 14 kinderen (met 2 pedagiogisch medewerkers)

Dagindeling

De volgende dagindeling is een richtlijn. Wij proberen deze zo veel mogelijk te hanteren maar wijken hier, in bepaalde situaties, ook wel van af.

8.45   Kinderen worden gebracht.

9.00   De kinderen gaan spelen en/of er wordt een activiteit aangeboden

9.30   Er wordt fruit gegeten en wat gedronken. Kinderen gaan naar de wc of worden verschoond *

9.45   De kinderen gaan spelen en er wordt een ontwikkelingsgerichte activiteit aangebod Als het weer het toelaat gaan ze buiten spelen.

11.45 Kinderen worden opgehaald.

(* fruit en drinken worden door ons verzorgd. Luiers zijn ook bij de prijs inbegrepen.)

 Ouders kunnen een deel van de kosten terug krijgen van de overheid, via de belastingdienst. Dit noemen we kinderopvangtoeslag. Hoeveel u krijgt hangt af van uw inkomen. Op de website www.toeslagen.nl kunt een berekening maken van de kosten.