BSO SimSalaBrink

Het fijne voor  vooral jonge kinderen is dat de overgang van school naar BSO SimSalaBrink heel klein is. Wij zorgen ervoor dat hun verblijf op de BSO als vrije tijd voelt, het is geen schooltijd. Activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en behoefte van de kinderen. Het kind staat voorop. We gaan regelmatig naar buiten, we knutselen of we doen spelletjes, we bouwen, kleuren, zingen of kijken t.v. Als de kinderen tegen hun ouders bij binnenkomst zeggen: “Je bent te vroeg”, is dat voor ons een bevestiging dat ze het leuk hebben gehad.  

Per 1 mei 2011 hebben wij een BSO locatie in de Brinkschool. BSO SimSalaBrink bestaat nu uit twee groepen SimSalaBrink 1 en 2. Iedere groep heeft maximaal 20 kinderen, waar 2 pedagogisch medewerkers de kinderen begeleiden.  De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag in schoolweken en er gaan alleen kinderen van de Brinkschool naar BSO SimSalaBrink.
In principe worden op BSO SimSalaBrink alleen de jongere kinderen (tot 7 jaar) van de Brinkschool opgevangen. Er is een nauwe samenwerking met BSO Tovenaar en BSO Rijmelarij omdat deze locaties ook veel kinderen opvangen van de Brinkschool.

SimSalaBrink 1 heeft de beschikking over de groepsruimte die ook gebruikt wordt door de speelleergroep SimSalaBrink en het er naast gelegen klaslokaal, beide ingericht met verschillende hoeken voor de kinderen om te spelen, knutselen en andere activiteiten te ondernemen. Daarnaast kunnen we met de kinderen op het aangrenzende kleuterplein van de school eindeloos veel buiten spelen.

SimSalaBrink 2 heeft de beschikking over een gedeeld klaslokaal, ingericht met verschillende hoeken, onder andere een poppenhoek, bouwhoek en hoeken voor knutselactiviteiten en lezen. Aan de grote “stamtafels” eten en drinken we gezamenlijk. De kinderen kunnen op het aangrenzende grote plein spelen.

BSO Rijmelarij

Per 8 juni 2020 hebben we een locatie voor Buitenschoolse Opvang voor kinderen vanaf 7 jaar van de Brinkschool binnen het gebouw aan de Rummerinkhof 8, dat momenteel door de Brinkschool wordt gebruikt voor haar bovenbouwklassen. In dit gebouw heeft de BSO de beschikking over twee grote lokalen en een ruime gang, waar ruimte is voor diverse activiteiten. De ruimten zijn ingericht met verschillende hoeken. Er staan verschillende grote “stamtafels” waar gezamenlijk gegeten en gedronken kan worden. Er is een grote buitenruimte met allerlei speelvoorzieningen, direct achter het gebouw.

Deze BSO heeft plaats voor 36 kinderen per dag. De BSO is open op maandag, dinsdag, en donderdag tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties zullen de kinderen samen met andere kinderen worden opgevangen op BSO Erasmusheem.

 

Inspectierapport_BSO SimSalaBrink_19-09-23