BSO Heksenketel

 

De kinderen voelen zich op hun gemak op onze BSO Heksenketel, iedereen is welkom! Er is voldoende ruimte en aandacht voor nieuwe kinderen. Er heerst een ontspannen, warme en knusse sfeer en de kinderen voelen zich veilig en vertrouwd op de BSO, een 2e thuis! Kinderen kiezen zelf wat ze leuk vinden om te gaan doen, maar daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot leuke activiteiten, zoals knutselen, samen een voorstelling maken of lekker buiten spelen. Wij maken van iedere dag een ‘feest’ !

 

BSO de Heksenketel participeert samen met BSO Drakenland in de Brede School Octopus samen met OBS de Wissel en het WIJ Team Haren (vroeger: Centrum voor Jeugd en Gezin). In deze groep worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar opgevangen van OBS de Wissel en GBS het Mozaïek. BSO Heksenketel heeft plek voor 30 kinderen en beschikt over 3 groepsruimten; een multifunctionele ruimte/ mediatheek en 2 lokalen die gezamenlijk met school gebruikt worden.

Deze BSO locatie is in schoolweken geopend van maandag tot en met vrijdag en in vakantie weken op maandag, dinsdag en donderdag. De groepsruimten zijn ingericht met verschillende hoeken, onder andere een poppenhoek, bouwhoek en hoeken voor knutselactiviteiten en lezen. In elk lokaal is een “stamtafel” aanwezig waar gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. De kinderen zijn verdeeld in zogenaamde tafelgroepen. Ze eten en drinken samen, onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker(s). Bijna altijd is dit ook de mentor van de betreffende kinderen in de groep. Een tafelgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen.

Er is een nauwe samenwerking met BSO Drakenland en de Drakenland tienergroep op de bovenverdieping, omdat alle groepen gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waar kinderen van beide groepen aan mee kunnen doen. Daarnaast komen kinderen, in overleg met de pedagogisch medewerkers, bij elkaar spelen. Door middel van klapdeuren kunnen de lokalen en de gang afscheiden worden van de andere 2 BSO groepen. Hiermee bewaken we de rust en veiligheid voor de jongste kinderen. BSO Heksenketel beschikt over een grote buitenruimte met o.a. allerlei speeltoestellen en een basketbalveld.

Bekijk Inspectierapport_Heksenketel Drakenland_28-02-23