Tussenschoolse opvang Sint Nicolaas school

Als kinderen tussen de middag op school blijven is het belangrijk dat ze op een prettig en veilige manier worden opgevangen. Voor de SKH is dat: gezamenlijk een broodje eten, tijd voor een spelletje en lekker buiten spelen. Wij streven ernaar om de kinderen opgeladen en gemotiveerd te laten beginnen aan de schoolmiddag.

De organisatie van de TSO op de Sint Nicolaas school wordt uitgevoerd door de SKH. De coördinator, de pedagogisch medewerkers, de stagiaires, vrijwilligers en de administratie zijn allen in dienst van de SKH.

De TSO vindt plaats in de eigen klaslokalen. Onder het eten zitten de kinderen aan tafel en hebben zij de mogelijkheid om rustig te eten in een ontspannen en prettige sfeer. Kinderen kunnen tijdens de maaltijd hun verhaal kwijt. Bij de kleuters wordt gecontroleerd of ze voldoende hebben gegeten en gedronken.
Tijdens elke TSO middag gaan de kinderen naar buiten toe om te spelen. Pedagogisch medewerkers organiseren hier regelmatig een activiteit, kinderen mogen zelf beslissen of ze hier aan mee doen. De oudste kinderen spelen vaak op het speelveld naast gymzaal het Buut. Er zijn altijd meerdere medewerkers van de TSO op het schoolplein aanwezig. Wie dat wil mag in overleg met de pedagogisch medewerkers binnen meedoen aan een activiteit, een boekje lezen of een spelletje spelen.

Informatiefolder TSO Sint Nicolaasschool

Financieel

De kosten van de TSO zijn gebaseerd op 41 (school-)weken, verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt iedere maand hetzelfde bedrag betaald, ook tijdens schoolvakantieweken en margedagen. De kosten bedragen bij structurele opvang € 4,51 per kind, per keer. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt er geen geld terugbetaald. Als een kind langer dan drie weken niet naar de TSO komt, kan door ouders schriftelijk een verzoek tot stopzetten van de betaling worden ingediend bij de administratie van de SKH.

Voor incidentele TSO betaalt u €4,51 per keer en wordt achteraf (extra) in rekening gebracht.

Aan- en afmelding

U kunt uw kind(eren) via onze website www.kinderopvangharen.nl aanmelden voor zowel structurele als incidentele TSO.

Komt u kind een keertje niet naar de TSO omdat hij of zij ziek is of thuis eet, dan horen wij dat graag van te voren. Op deze manier voorkomen we samen dat wij niet weten waar uw kind is.
U kunt uw kind(eren) afmelden via onze OuderApp Konnect of door een bericht te sturen naar de TSO telefoon 06-46632196

Aanmelden voor incidentele TSO kan via Konnect of door een bericht te sturen naar het nummer van de TSO telefoon 06-46632196

U kunt een wijziging of opzegging per elke willekeurige dag van de maand doorgeven aan Miranda Stavenga via het e-mail adres m.stavenga@kinderopvangharen.nl

Konnect

Sinds april 2018 werken wij met ouderportaal / OuderApp van Konnect. Als SKH streven we ernaar de communicatie met u als ouder / verzorger steeds verder te optimaliseren. Wij willen u de mogelijkheid bieden om zelf zaken vanuit huis te regelen aangaande de opvang van uw kind(eren). Om dit te kunnen realiseren zijn wij een samenwerking aangegaan met Konnect.

Na uw aanmelding voor TSO ontvangt u inloggegevens en een handleiding voor het gebruik van Konnect. Via het ouderportaal / de OuderApp heeft u o.a. inzicht in de plaatsingsgegevens van uw kind(eren). Ook de facturen en de jaaropgaven worden aangeboden via de ouderportaal / ouderapp. Gewenste ruildagen, aanvraag van extra dagen of afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind(eren) kunt u digitaal melden. Uiteraard vindt de uitwisseling van deze gegevens via een veilige en afgeschermde omgeving plaats. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

 Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de opvang van uw kind bij ons op de TSO kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 uur en 12.00 uur op school aanwezig om de middag voor te bereiden. U kunt hen op dat tijdstip ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 06-46632196.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over de TSO? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de TSO Jolanda Schuiring. Hij is op dinsdag, donderdag en donderdag bereikbaar op het op telefoonnummer 06-52523151. U kunt tevens een e-mail sturen naar tso.nicolaasschool@kinderopvangharen.nl