Tussenschoolse opvang Sint Nicolaas school

Als kinderen tussen de middag op school blijven is het belangrijk dat ze op een prettig en veilige manier worden opgevangen. Voor de SKH is dat: gezamenlijk een broodje eten, tijd voor een spelletje en lekker buiten spelen. Wij streven ernaar om de kinderen opgeladen en gemotiveerd te laten beginnen aan de schoolmiddag.

De organisatie van de TSO op de Sint Nicolaas school wordt uitgevoerd door de SKH. De coördinator, de pedagogisch medewerkers, de stagiaires, vrijwilligers en de administratie zijn allen in dienst van de SKH.

De TSO vindt plaats in de eigen klaslokalen. Onder het eten zitten de kinderen aan tafel en hebben zij de mogelijkheid om rustig te eten in een ontspannen en prettige sfeer. Kinderen kunnen tijdens de maaltijd hun verhaal kwijt. Bij de kleuters wordt gecontroleerd of ze voldoende hebben gegeten en gedronken.
Tijdens elke TSO middag gaan de kinderen naar buiten toe om te spelen. Pedagogisch medewerkers organiseren hier regelmatig een activiteiten, kinderen mogen zelf beslissen of ze hier aan mee doen. De oudste kinderen spelen vaak op het speelveld naast gymzaal het Buut. Er zijn altijd meerdere medewerkers van de TSO op het schoolplein aanwezig. Wie dat wil mag in overleg met de pedagogisch medewerkers binnen meedoen aan een activiteit, een boekje lezen of een spelletje spelen.

Informatiefolder TSO Sint Nicolaasschool

Financieel

De kosten van de TSO zijn gebaseerd op 40 (school-)weken, verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt iedere maand hetzelfde bedrag betaald, ook tijdens schoolvakantieweken en margedagen. De kosten bedragen bij structurele opvang € 3,70 per kind, per keer. U betaalt via een automatische incasso. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt er geen geld terugbetaald. Als een kind langer dan drie weken niet naar de TSO komt, kan door ouders schriftelijk een verzoek tot stopzetten van de betaling worden ingediend bij de administratie van de SKH.

Voor incidentele TSO betaalt u €4,- per keer en ook deze betaling gaat via een automatische incasso.

Hiervoor levert u eenmalig een Automatische incasso formulier bij ons in.

Aan- en afmelding

U kunt uw kind(eren) via een formulier aanmelden voor de TSO.

Komt u kind een keertje niet naar de TSO omdat hij of zij ziek is of thuis eet, dan horen wij dat graag van te voren. Op deze manier voorkomen we samen dat wij niet weten waar uw kind is. U kunt een briefje hiervoor in de TSO ton stoppen of een bericht achterlaten op onze voicemail.

Aanmelden voor incidentele TSO kan schriftelijk met een briefje in de daarvoor bestemde TSO-ton op school.

Voor het structureel opzeggen of wijzigen van TSO dagen geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt uw wijziging of opzegging per elke willekeurige dag van de maand doorgeven aan Emmie Huiskes via het e-mail adres e.huiskes@kinderopvangharen.nl

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de opvang van uw kind bij ons op de TSO kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 uur en 12.00 uur op school aanwezig om de middag voor te bereiden. U kunt hen op dat tijdstip ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 06-46632196.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over de TSO? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de TSO Emmie Huiskes. Zij is op dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar op het op telefoonnummer 06-55775009. U kunt tevens een e-mail sturen naar e.huiskes@kinderopvangharen.nl