Speelleergroep Simsalabrink

In het schooljaar 2022-2023 is de Stichting Kinderopvang Haren gestarte met de speelleergroep SimSalaBrink, in samenwerking met OBS de Brinkschool. De speelleergroep is bedoeld voor maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar die t.z.t. in principe doorstromen naar de Brinkschool. De groep is geopend op woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur en gevestigd in een groepsruimte in de unit op het kleuterplein van de Brinkschool.

Binnen de speelleergroepen worden gestructureerd activiteiten geboden, die een gerichte bijdrage leveren aan plezier én ontwikkeling van kinderen. Elementen in het spel van kinderen worden aangegrepen om hen spelenderwijs dingen te laten ervaren en te leren. Het is geen schoolse setting, maar spelend leren.

Doordat de groep is gevestigd in de school en wij geregeld samen buiten spelen en samenwerken met de onderbouw in het aanbieden van thema’s, hopen en verwachten we dat de overgang voor kinderen van opvang naar school hierdoor wordt vergemakkelijkt.

Bekijk:Inspectierapport_speelleergroep SimSalaBrink_05-02-24