Privacy

De Stichting Kinderopvang Haren heeft persoonsgegevens van u en uw kind nodig om de opvang te kunnen verzorgen. Hoe wij omgaan met de bescherming van uw gegevens hebben wij vastgelegd in het Privacyreglement cliënten 31 mei 2018_

Sowieso nemen wij de volgende maatregelen in acht:

  • alle medewerkers van de SKH hebben geheimhoudingsplicht;
  • er is een firewall geïnstalleerd tegen de inbraak op computers;
  • alle computers zijn beveiligd met wachtwoorden en nogmaals een inlogcode voor cliëntgegevens;
  • alle papieren versies met cliëntgegevens worden achter slot en grendel bewaard;
  • papieren met persoonlijke gegevens worden d.m.v. een papiervernietiger vernietigd.