Ruilen

Is het mogelijk een dagdeel te ruilen op het KDV of de BSO?

Naast de aankoop van extra dagdelen bestaat de mogelijkheid een dag(deel) te ruilen voor een ander(e) dag(deel). Dit kan uitsluitend binnen een maand en alleen als de ruilaanvraag via de OuderApp is aangevraagd. Een ruiling is alleen mogelijk als er op de gewenste dag nog plaats is.

NB: feestdagen kunnen niet geruild worden voor andere dagen.