Ruilen

Is het mogelijk een dagdeel te ruilen op het KDV of de BSO?

Naast de aankoop van extra dagdelen bestaat de mogelijkheid een dagdeel te ruilen voor een ander dagdeel. Ruilen kan binnen een termijn van 30 dagen en moet vooraf worden aangevraagd. Het kan worden toegewezen als er op de gewenste dag nog plaats is. Een afwezigheid die wordt doorgegeven op de dag zelf, om welke reden dan ook,  of eerder afgemelde dagen, kunnen niet worden ingezet als ruiling. Als een kind van de opvang moet worden gehaald i.v.m. ziekte kan deze dag niet worden geruild. Een ruildag waarvoor een akkoord is gekregen, kan niet worden geannuleerd en opnieuw worden ingezet.

NB: feestdagen kunnen niet geruild worden voor andere dagen.