BSO Rijmelarij

Zernike Junior College overstelpt met aanmeldingen - RTV Noord

Per 8 juni 2020 hebben we een locatie voor Buitenschoolse Opvang voor kinderen vanaf 7 jaar van de Brinkschool binnen het gebouw aan de Rummerinkhof 8, dat momenteel door de Brinkschool wordt gebruikt voor haar bovenbouwklassen.
In dit gebouw heeft de BSO de beschikking over twee grote lokalen en een ruime gang, waar ruimte is voor diverse activiteiten. De ruimten zijn ingericht met verschillende hoeken. Er staan verschillende grote “stamtafels” waar gezamenlijk gegeten en gedronken kan worden. Er is een grote buitenruimte met allerlei speelvoorzieningen, direct achter het gebouw.

Deze BSO heeft plaats voor 36 kinderen per dag. De BSO is open op maandag, dinsdag, en donderdag tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties zullen de kinderen samen met andere kinderen worden opgevangen op BSO Erasmusheem.
Op maandag- en donderdagmiddag heeft de BSO ook de beschikking over het gymlokaal in het pand. Hier kunnen dan sport en spel activiteiten onder begeleiding gedaan worden.

 

  Inspectierapport_Rijmelarij_27-02-23