BSO Rijmelarij

Het is de bedoeling om met ingang van 8 juni 2020 een locatie voor Buitenschoolse Opvang voor kinderen vanaf 7 jaar van de Brinkschool te gaan realiseren binnen het gebouw aan de Rummerinkhof 8, dat momenteel door de Brinkschool wordt gebruikt voor haar bovenbouwklassen. In dit gebouw heeft de BSO de beschikking over twee grote lokalen en een ruime gang, waar ruimte is voor diverse activiteiten. De ruimten zullen worden ingericht met verschillende hoeken. Er komen verschillende grote “stamtafels” waar gezamenlijk gegeten en gedronken zal worden. Er is een grote buitenruimte met allerlei speelvoorzieningen, direct achter het gebouw. Op maandag mag er gebruik gemaakt worden van het gymlokaal.

Deze BSO heeft plaats voor 36 kinderen per dag. De BSO is open op maandag, dinsdag, en donderdag tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties zullen de kinderen samen met andere kinderen worden opgevangen op BSO Erasmusheem.

  Inspectierapport_BSO Rijmelarij_07-07-21