BSO Peter Pan

Peter Pan BSO is onze BSO locatie bij de Peter Petersen school. Bij Peter Pan BSO heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
Peter Pan BSO beschikt over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d. Binnen kan er gespeeld worden de diverse groepsruimtes en we hebben de beschikking over de gymzaal. De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

Begin 2017 is er een locatie voor buitenschoolse opvang gestart binnen een gebouw dat mede in gebruik is door de Peter Petersen School (PPS). In eerste instantie zijn er twee voormalig klaslokalen, een voormalige teamkamer en de centrale hal ingericht voor de BSO. Daarnaast kan, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers, gebruik gemaakt worden van de gymzaal in het gebouw.

De groepsruimten zijn ingericht met verschillende hoeken, onder andere een poppenhoek, bouwhoek en hoeken voor knutselactiviteiten, computeren en lezen. Daarnaast zijn er verschillende  grote “stamtafels” waar gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. Naast een grote buitenruimte met allerlei speeltoestellen, grenzend aan het gebouw, hebben we de beschikkining over een gymzaal.
Op BSO Peter Pan worden in schoolweken op maandag t/m vrijdag kinderen opgevangen van 4 tot 7 jaar. Tijdens schoolvakanties is BSO Peter Pan geopend om maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag in schoolvakanties gaan de kinderen naar onze BSO Tovenaar – BSO locatie aan de Waterhuizerweg.

Op Peter Pan BSO worden alleen kinderen opgevangen van de PPS.

Bekijk Inspectierapport_BSO Peter Pan_11-10-19