BSO Peter Pan

Peter Pan BSO is onze BSO locatie bij de Peter Petersen school. Bij Peter Pan BSO heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
Peter Pan BSO beschikt over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d. Binnen kan er gespeeld worden de diverse groepsruimtes en we hebben de beschikking over de gymzaal. De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

 

Zomer 2022 is de BSO samen met de onderbouw en twee middenbouw groepen verhuist naar een deel van het pand aan de Rummerinkhof 8, i.v.m. de sloop, ver- en nieuwbouw van een deel van de Peter Petersenschool.

De BSO heeft de beschikking over een grote eigen groepsruimte met keuken en daarnaast gebruiken zij de grote middenruimte samen met school. De groepsruimten zijn ingericht met verschillende hoeken, onder andere een poppenhoek, bouwhoek en hoeken voor knutselactiviteiten, computeren en lezen. Daarnaast zijn er verschillende  grote “stamtafels” waar gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. Naast een grote buitenruimte, grenzend aan het gebouw, hebben we samen met BSO Rijmelarij twee middagen de beschikking over een gymzaal.

Op BSO Peter Pan worden in schoolweken op maandag t/m vrijdag kinderen opgevangen van 4 tot 7 jaar.  Tijdens schoolvakanties is BSO Peter Pan geopend om maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag in schoolvakanties gaan de kinderen naar onze BSO Tovenaar – BSO locatie aan de Waterhuizerweg.

Op Peter Pan BSO worden alleen kinderen opgevangen van de PPS.

VSO Peter Petersenschool

SKH biedt sinds 2020 in de Peter Petersenschool (PPS) op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 07.30 uur voorschoolse  opvang (VSO) aan voor kinderen van de PPS en OBS de Brinkschool. Op woensdag en vrijdag is er geen VSO in de PPS, maar worden de kinderen van alle scholen aan de WHW opgevangen. VSO kan bij ons alleen worden afgenomen in combinatie met een contract voor buitenschoolse opvang (BSO). Wanneer de kinderen ’s ochtends bij de PPS  worden gebracht is er tijd voor een spelletje of een knutselactiviteit. Pedagogisch medewerkers brengen de kinderen lopend of op de fiets naar school en dragen hen over aan de leerkrachten. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van VSO kunt u contact opnemen met Ingri

Bekijk Inspectierapport_BSO PeterPan_07-02-24