BSO Peter Pan

Vers van de pers: sinds juli 2017 heeft onze locatie bij de Peter Petersen school de naam Peter Pan BSO gekregen. Bij Peter Pan BSO heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
Peter Pan BSO beschikt over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d. Binnen kan er gespeeld worden de diverse groepsruimtes en we hebben de beschikking over de gymzaal. De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

Begin 2017 is er een locatie voor buitenschoolse opvang gestart binnen een gebouw dat mede in gebruik is door de Peter Petersen School (PPS). Op deze locatie zijn de kinderen van BSO Tovenaar/Merlijn gehuisvest  tijdens de sanerings- en renovatiewerkzaamheden van het gebouw aan de Waterhuizerweg. In eerste instantie zijn er twee voormalig klaslokalen, een voormalige teamkamer en de centrale hal ingericht voor de BSO. Daarnaast kan, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers, gebruik gemaakt worden van de gymzaal in het gebouw.


De groepsruimten zijn ingericht met verschillende hoeken, onder andere een poppenhoek, bouwhoek en hoeken voor knutselactiviteiten, computeren en lezen. Daarnaast zijn er verschillende  grote “stamtafel” waar gezamenlijk gegeten en gedronken wordt. Naast een grote buitenruimte met allerlei speeltoestellen, grenzend aan het gebouw, hebben we de beschikking over een gymzaal.
Op Peter Pan  BSO worden in schoolweken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kinderen opgevangen van 4 tot 8 jaar. Op vrijdag en in schoolvakanties gaan de kinderen naar onze BSO locatie aan de Waterhuizerweg.

Op Peter Pan BSO worden alleen kinderen opgevangen van de PPS.

Bekijk Inspectierapport GGD BSO Peter Pan 06-06-2019