BSO Op Stelten

BSO Op Stelten is een locatie waar de kinderen werken aan steeds meer zelfstandigheid. Wij begeleiden en helpen de kinderen bij het ‘groter groeien’; wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen voor zichzelf op durven en kunnen komen.  Kinderen hebben een stem in het aanbod van activiteiten. BSO Op Stelten heeft veel mogelijkheden; van huiswerkbegeleiding tot sport- en spelactiviteiten, creatieve vaardigheden en regelmatig wordt er iets lekkers gebakken of gekookt in onze keuken.

 

Omdat kinderen vanaf 8  jaar duidelijk behoefte hebben aan extra uitdagingen, bij hun leeftijd  passende activiteiten en zelfstandigheid hebben we aparte BSO locaties voor de oudere kinderen. BSO Op Stelten is zo’n groep voor oudere BSO-kinderen. De maximale groepsgrootte is 40 kinderen, die worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers en minimaal 1 stagiaire. BSO Op Stelten is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.

Kinderen die naar BSO Op Stelten gaan beschikken over een redelijke mate van zelfstandigheid en zijn 8 jaar of ouder. Plaatsing op BSO Op Stelten wordt gedaan in overleg met de ouders, het kind, de pedagogisch medewerkers  en de plaatsingsmedewerker.

BSO Op Stelten is gevestigd in een gedeelte van de kantine van VV Haren. De ruimte is zo ingericht dat kinderen verschillende activiteiten kunnen ondernemen, waarbij rekening is gehouden met de behoeften van die leeftijdsgroep. Zo is er een afgesloten hoek met een bank, kussens en poefjes waar gelezen kan worden en spelletjes worden gedaan, een computerhoek en tafels waaraan de kinderen kunnen knutselen. Kinderen kunnen zelf spelmateriaal pakken uit de verrijdbare kast of kunnen aan de pedagogisch medewerkers vragen om spullen te halen uit de kastenwand in de BSO ruimte. Regelmatig wordt de keuken onder begeleiding van pedagogisch medewerkers door de kinderen gebruikt voor kook- en bakactiviteiten.  Er wordt ook de mogelijkheid geboden om huiswerk te maken op de BSO. Dit gebeurt wel op vrijwillige basis, wat wil zeggen dat het kind of ouder zelf moet aangeven dat het behoefte heeft zijn huiswerk te maken op de BSO.

De kantine wordt onder begeleiding door BSO Op Stelten gebruikt voor tafeltennissen en knutselen. Verder beschikken we over een grote buitenruimte met een schommel, klimrek, een tafeltennistafel en een groot kunstgrasveld met doeltjes.
Bij BSO Op Stelten heeft de inspraak van kinderen een belangrijke rol. Zo kunnen we enquêtes en kindervergaderingen houden met de kinderen om zo te kijken wat hun wensen zijn ten aanzien van activiteiten, spelaanbod e.d.

Kinderen van alle scholen worden op BSO Op Stelten opgevangen. De kinderen komen op de fiets of met bus en taxivervoer naar de BSO.

Bekijk Inspectierapport BSO Op Stelten 25-9-2018