BSO Drakenland

Per januari 2017 is het BSO aanbod van de SKH uitgebreid met een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar bij MFA de Octopus. In dit gebouw is ook BSO Heksenketel gevestigd. De kinderen van de nieuwe locatie hebben zelf een naam gekozen die zij vinden passen bij deze BSO. Na overleg en een aantal stemrondes hebben zij gekozen voor BSO Drakenland.

 

BSO Drakenland heeft een eigen lokaal tot haar beschikking, aan de andere kant van het gebouw dan waar de ruimte van BSO Heksenketel zich bevindt. De groepen zijn daarom echt gescheiden, al hebben kinderen in overleg met de pedagogisch medewerkers wel de mogelijkheid om bij elkaar te spelen. Een aantal ruimtes worden gezamenlijk gebruikt worden, zoals de midden ruimte, het handvaardigheid lokaal en het podium. BSO Drakenland is op maandag, dinsdag en donderdag geopend in schoolweken. In schoolvakanties gaan kinderen van deze locatie naar BSO Op Stelten toe. We hebben plek voor 30 kinderen, onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers en minimaal 1 stagiaire. Kinderen van BSO Drakenland worden betrokken bij de invulling van een BSO middag.

Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen en het vorm geven van de BSO. De locatie biedt veel mogelijkheden voor een aanbod van theater/ dans, techniek, creatieve activiteiten en heeft een grote buitenruimte waar sport- en spel activiteiten aangeboden kunnen worden.

Kinderen van alle scholen kunnen worden geplaatst op de locatie bij de Biotoop. Om logistieke redenen kunnen alleen kinderen van de Peter Petersenschool, CBS Borg, OBS Brinkschool en OBS de Wissel onder begeleiding, fietsend, van school worden gehaald. Kinderen van andere scholen zijn ook welkom, maar moeten zelfstandig naar de BSO komen.

Bekijk Inspectierapport Heksenketel en Drakenland15-08-18