BSO Drakenland en Drakenland Plus

 

BSO Drakenland is een locatie waar de kinderen werken aan steeds meer zelfstandigheid. Wij begeleiden en helpen de kinderen bij het ‘groter groeien’; wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen voor zichzelf op durven en kunnen komen.  Kinderen hebben een stem in het aanbod van activiteiten. Er zijn veel mogelijkheden; van huiswerkbegeleiding tot sport- en spelactiviteiten, we stimuleren de creatieve vaardigheden van onze kinderen en regelmatig wordt er iets lekkers gebakken of gekookt in onze ruime keuken.

BSO Drakenland participeert samen met BSO Heksenketel in de Brede School Octopus samen met OBS de Wissel en het WIJ Team Haren (vroeger: Centrum voor Jeugd en Gezin). In deze groep worden kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar opgevangen van OBS de Wissel en GBS het Mozaïek. Er is in totaal plek voor maximaal 24 kinderen onder begeleiding van 2 vaste pedagogisch medewerkers , verdeeld over 2 groepsruimtes. Deze BSO locatie is in schoolweken geopend van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag worden de kinderen van BSO Heksenketel en Drakenland gezamenlijk opgevangen bij BSO Heksenketel. In vakantie weken worden de kinderen opgevangen bij BSO Op Stelten.

De jongste kinderen worden opgevangen in het handvaardigheidslokaal. Op de boven verdieping hebben de wat oudere kinderen hun eigen BSO groep in een klaslokaal van school. In het halletje boven aan de trap staan 2 tafels waar de kinderen ook activiteiten kunnen doen, in diezelfde ruimte hebben ze een hoekje met een bank waar ze zich kunnen terugtrekken en bijvoorbeeld rustig een boekje lezen.

De kinderen zijn in mentorgroepen verdeeld onder de pedagogisch medewerkers. De groepsruimtes liggen in een ander gedeelte van het gebouw dan waar de ruimte van BSO Heksenketel zich bevindt. De groepen zijn daarom echt gescheiden, al hebben kinderen in overleg met de pedagogisch medewerkers wel de mogelijkheid om bij elkaar te spelen. Een aantal ruimtes worden gezamenlijk gebruikt door alle BSO groepen, zoals de middenruimte en het podium en de buitenruimte. Kinderen van BSO Drakenland worden betrokken bij de invulling van een BSO middag. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen en het vorm geven van de BSO. De locatie biedt veel mogelijkheden voor een aanbod van theater/ dans, techniek en creatieve activiteiten en heeft een grote buitenruimte waar sport- en spel activiteiten aangeboden kunnen worden.

Bekijk: Inspectierapport_Heksenketel Drakenland_28-02-23