BSO Drakenland

 

Sinds september 2017 is BSO Drakenland een bso locatie voor kinderen vanaf 7 jaar in MFA de Octopus. In dit gebouw is ook BSO Heksenketel gevestigd. Bij het openen van deze locatie in 2017 hebben de  kinderen zelf een naam gekozen die zij vinden passen bij deze BSO. Na overleg en een aantal stemrondes hebben zij gekozen voor BSO Drakenland.

 

BSO Drakenland heeft een eigen lokaal tot haar beschikking, aan de andere kant van het gebouw dan waar de ruimte van BSO Heksenketel zich bevindt. De groepen zijn daarom echt gescheiden, al hebben kinderen in overleg met de pedagogisch medewerkers wel de mogelijkheid om bij elkaar te spelen. De centrale hal met het podium wordt gezamenlijk met BSO de Heksenketel gebruikt. In het voormalige handvaardigheidslokaal worden de kinderen van 7 tot ongeveer 9 of 10 jaar opgevangen. De oudste kinderen hebben een groepsruimte op de bovenverdieping van de school.  BSO Drakenland is op maandag, dinsdag en donderdag geopend in schoolweken. In schoolvakanties gaan kinderen van deze locatie naar BSO Op Stelten toe. We hebben plek voor maximaal 36 kinderen, onder begeleiding van 3 pedagogisch medewerkers, net als op onze andere locaties werken we bij BSO Drakenland op de meeste dagen met een vaste stagiaire. Kinderen van BSO Drakenland worden actief betrokken bij de invulling van een BSO middag.

Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen en het vorm geven van de BSO. De locatie biedt veel mogelijkheden voor een aanbod van theater/ dans, techniek, creatieve activiteiten en heeft een grote buitenruimte waar sport- en spel activiteiten aangeboden kunnen worden.

Bekijk: Inspectierapport_Heksenketel Drakenland_28-02-23