Leden OC Waterhuizerweg

Oudercommissie (OC) Waterhuizerweg

Onze OC bestaat uit ouders van kinderen uit de diverse groepen op de locatie Waterhuizerweg. We proberen  in gemiddeld zo’n 4 vergaderingen per jaar mee te denken met de SKH in de zaken die er spelen op onze locatie. Je kunt daarbij denken aan de veiligheid, de inrichting, de voeding, hoe om te gaan met het vier-ogen-beleid, etc. Ook kunnen we adviezen geven over zaken die wij vanuit de OC belangrijk vinden. Een voorbeeld is ons idee om weer regelmatig een leuke activiteit te organiseren op de locatie. Ouders kunnen dan eens wat langer bijkletsen dan op de breng- en haalmomenten.

Heb je zelf een idee, suggestie of vraag? Spreek ons dan aan of stuur ons een mail. Wij zijn te bereiken via het mailadres juditharis@outlook.com

Er is nog een vacature voor de OC. Dus voelt u zich aangesproken? Reageer dan naar het mailadres van de voorzitter.In onze OC zitten momenteel 5 ouders. Onderstaand stellen we ons even voor.

Voorzitter van de OC Waterhuizerweg:

Judith Aris-Meijer

(Voorstellen en foto volgt nog)


Marleen Nagengast

(Voorstellen en foto volgt nog)


Kim Leiting

(Voorstellen en foto volgt nog)


Monique Westers

(Voorstellen en foto volgt nog)


Ingeborg van Dongen

(Voorstellen en foto volgt nog)


Maartje Slagman

(Voorstellen en foto volgt nog)