Inschrijven en opzeggen

Uw kinderen zijn van harte welkom op de locaties van de SKH. Iedere locatie heeft zijn eigen bijzonderheden en sfeer. Sommige locaties zijn wat groter, andere kleiner en de BSO’s hebben diverse thema’s. Om de juiste locatie te vinden voor u en uw kind nodigen we jullie van harte uit om één of meerdere locaties te komen bezichtigen voordat u een plaats aanvraagt. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de locatie manager.

Inschrijven

Als u weet welke locatie voor u geschikt is, kunt u uw kind inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze website. Voor baby’s kan dit vanaf het moment dat u in verwachting bent. Kinderen worden op volgorde van inschrijving geplaatst.

Van KDV naar BSO

Als uw kind bij de SKH naar het kinderdagverblijf gaat, hopen we natuurlijk ook dat hij/zij bij ons komt op de Buitenschoolse Opvang! We vragen u om zo vroeg mogelijk uw zoon/dochter aan te melden voor Buitenschoolse Opvang.

Opzeggen

Bij de SKH geldt voor een gehele opzegging en een deelopzegging, dus het verminderen van het aantal opvanguren, een opzegtermijn van één maand.

Opzeggen/verminderen van dagdelen kan per elke willekeurige dag van de maand via m.stavenga@kinderopvangharen.nl en/of i.adema@kinderopvangharen.nl

Meer informatie?

Voor al uw vragen over inschrijven, opzeggen, plaatsing en wachttijden kunt u terecht bij Miranda Stavenga en of Ingrid Adema, afdeling Planning & Plaatsing.

Telefoon 050-5345524 of 06-52523162 en per mail m.stavenga@kinderopvangharen.nl en/of i.adema@kinderopvangharen.nl

Bereikbaar op:

Maandag      9:00 – 16:30 uur

Dinsdag        9:00 – 16:30 uur

Woensdag    8:00 – 15:30 uur

Donderdag   9:00 – 16:30 uur

Vrijdag          9:00 – 12.30 uur