Documenten voor ouders

Wij hebben het beleid, wat wij dagelijks uitvoeren, schriftelijk vastgelegd. Deze documenten liggen ter inzage op de locaties of zijn te lezen via de website. Mocht u daarnaast interesse hebben om bepaalde documenten te lezen, dan kunt u deze opvragen bij de locatie manager. Documenten waarnaar u bijvoorbeeld kunt vragen zijn :

 • Reglement Oudercommissie
 • Leidster Kind ratio
 • (Chronisch) zieke kinderen en ongevallen
 • Meldcode kindermishandeling
 • Protocol Zorg en signalering
 • Ouderbeleid
 • Protocol Overdrachtsformulier basisscholen
 • Groepsregels
 • Risico Inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • Protocol observatie
 • Privacy reglement cliënten
 • Veiligheidsbeleid
 • Klachtenprocedure ongewenste intimiteiten, agressie en discriminatie
 • Klachtenregeling cliënten