BSO Guyot

BSO Guyot is onze nieuwe BSO locatie en gevestigd in de basisschool helemaal achteraan op het terrein van Kentalis.
In juli 2021 zijn Kentalis en Stichting Kinderopvang Haren gestart met gesprekken over het starten van Buitenschools Opvang in de Guyotschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De afgelopen jaren is er groeiende vraag naar buitenschoolse opvang (BSO) voor leerlingen van deze school. Eind 2021 is gestart met een inventarisatie onder ouders van de Guyotschool naar hun opvang wensen. Na de inventarisatie er is gebleken dat er voldoende animo is om per 16 mei 2022 een BSO locatie in school te starten. De BSO locatie is op dinsdagmiddag in schoolweken geopend voor maximaal 22 kinderen. Op woensdag- en vrijdagmiddag in schoolweken en tijdens schoolvakanties kunnen kinderen van de Guyot school opgevangen worden op BSO Tovenaar. Bij de start van deze locatie worden er maximaal 11 kinderen opgevangen. De pedagogisch medewerker op BSO Guyot is in dienst van de SKH en in het bezit van een afgeronde opleiding of cursus Nederlandse gebarentaal. De pedagogisch medewerker wordt ondersteund door een stagiaire. Daardoor zijn er altijd 2 volwassenen op de BSO groep aanwezig. Wanneer de stagiaire afwezig is, zal er vanuit de SKH een achterwacht beschikbaar zijn. Tijdens de openingstijden van BSO Guyot is er regelmatig personeel van Kentalis Guyot aanwezig. Zij kunnen, indien gewenst, de pedagogisch medewerker van BSO Guyot ondersteunen. Doordat de huidige pedagogisch medewerker van BSO Guyot ook in dienst is van Kentalis, zijn de lijnen tussen het onderwijs personeel en SKH kort. 

Alle kinderen die naar BSO Guyot toe gaan zijn slechthorend of doof of hebben een communicatief meervoudige beperking (CMB). Sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI). Op BSO Guyot communiceren we in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Hoe we met de kinderen communiceren, hangt af van zijn of haar mogelijkheden en wensen. In de praktijk gaat dit heel natuurlijk, wat dat betreft heeft BSO Guyot geen specifieke werkwijze. 

Omdat de leeftijd van de groep kinderen van BSO Guyot divers is (4 – 12 jaar) en de groep kinderen niet zo groot is, heeft de pedagogisch medewerker samen met de stagiaire oog voor het individuele kind (heeft hij/ zij genoeg uitdaging in spel en activiteiten) als ook voor het creëren van een groepsgevoel.

De BSO is gestart per 16 mei 2022 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van de Guyotschool. De BSO is geopend in de schoolweken op dinsdag van 14.00 – 18.00. Op aanvraag is eventueel ook VSO mogelijk in combinatie met een BSO contract. Er is plek voor maximaal 22 kinderen, maar er wordt eerst gestart met maximaal 11 kinderen. Opvang op woensdag en vrijdag en tijdens de schoolvakanties zal in overleg plaatsvinden op onze locatie aan de Waterhuizerweg – BSO Tovenaar.

Inspectierapport BSO Guyot_09-01-24