Dribbel

Dribbel

Op kinderdagverblijf Dribbel worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen op 3 verticale groepen.

Verticale groepen

In een verticale groep verblijven kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen blijven gedurende hun hele kinderdagverblijftijd op dezelfde groep. Er is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaald(e) dag(deel) komen steeds dezelfde kinderen in de groep. In 2 groepen worden maximaal 12 kinderen opgevangen door twee vaste krachten. Op de derde groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen door 3 vaste krachten.  Soms worden groepen samengevoegd, bijvoorbeeld in de vakantieperiode of bij een zeer geringe bezetting.

3+ groep

Op sommige dagen is er een 3+ groep. Op deze groep is plaats voor 8 kinderen van 3 jaar, met 1 pedagogisch medewerker. Gedurende een ochtend of middag worden er op deze groep extra uitdagende activiteiten aangeboden passend bij de leeftijd, in een aparte groepsruimte. Er wordt door de vaste pedagogisch medewerkers van de verticale groepen per dag gekeken of en welke kinderen er in aanmerking komen voor deze groep. De samenstelling van de groep verschilt per keer zodat we alle 3 jarigen aan bod kunnen laten komen.

Accommodatie

De kinderen worden opgevangen in eigen groepsruimten in een voormalig schoolgebouw aan de Hemsterhuislaan. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte, waar wordt gespeeld en gegeten. In elke groepsruimte is naast volop speelruimte een keukentje, een eetgedeelte en een verschoonruimte. Soms wordt er gebruik gemaakt van andere ruimten (de BSO ruimte, de grote hal) voor speciale activiteiten.  Voor het slapen wordt gebruik gemaakt van aparte slaapruimten. Elke groep beschikt over 2 ruime slaapkamers waar elk kind zijn of haar eigen bedje heeft.

Het gebouw ligt in een prachtige groene omgeving en heeft enorm veel buitenruimte met veel gras en ontdekkingspaadjes. Hier is alle mogelijkheid voor motorische activiteiten als fietsen, rennen, glijden of hutten bouwen en ander bewegingsspel. Zo is er een gezamenlijke grote tuin maar beschikt elke groep ook over een eigen tuin direct grenzend aan de groepsruimte. Daarnaast beschikken we over een grote moestuin waarin de kinderen zelf met de pedagogisch medewerkers groenten, fruit en andere gewassen verbouwen. We streven er naar om elke dag met alle kinderen naar buiten te gaan.

Bekijk Inspectierapport GGD KDV Dribbel 17-08-16Volg ons op:

Boekstart2