Tarieven 2017

In overleg met de Centrale Ouder Raad en vastgesteld door het bestuur van Stichting Kinderopvang Haren treft u hieronder de bruto prijzen voor de Kinderopvang in 2017. Van deze prijs wordt dus nog de toeslag afgetrokken die u via de Belastingdienst ontvangt op basis van uw inkomen.

KDV € 7,27 per uur
KDV vroege opvang € 7,27 per uur
GOB (Gast Ouder Bureau) € 6,69 per uur
BSO schoolweken en extra opvang tijdens margedagen* € 6,97 per uur
BSO structurele vakantie opvang € 6,97 per uur
BSO incidentele vakantie opvang € 7,97 per uur
VSO € 7,97 per uur
TSO € 3,70 per uur

* Extra afgenomen margedagen/uren worden apart in rekening gebracht.

Bij de berekening van de maandbedragen op de factuur wordt er met de volgende aantallen weken gerekend:

 • KDV: 51 weken
 • Speelleergroep: 41 weken
 • BSO tijdens schoolweken – gekoppeld aan de uitkomtijden van de school.
 • BSO tijdens vakantieweken

Tijdens officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren,  de dag na Hemelvaart en tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten.

Contract mogelijkheden en tarieven voor het KDV

Een KDV contract voor 51 weken:

 • Garantie van opvang voor de afgesproken dag(del)en gedurende het hele jaar m.u.v. officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren,  de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw
 • Een ochtend dagdeel is van 08:00-13:00 uur en een middag dagdeel van 13:00-18:00 uur
 • Prijs € 7,27 per uur.

Een KDV contract voor speelleeruren voor 41 weken:

 • Garantie van opvang voor de afgesproken (dag)delen gedurende de schoolweken
 • Alleen ochtend dagdeel van 08:30-11:30 uur.
 • Prijs € 7,27 per uur.

KDV tabel 2017

In onderstaande tabel worden de verschillende contractmogelijkheden, inclusief de brutoprijzen, weergegeven. Het combineren van een 51 weken contract met een 40 weken contract is ook mogelijk.

Weken per jaar Opvang deel per dag incl. tijden Uren per dagdeel Uurtarief 2017* Kosten per maand*
51 weken Hele dagopvang

08:00 – 18:00 uur

 10 € 7,27  € 308, 98
51 weken Halve dagopvang

08:00-13:00uur  of 13:00 – 18:00 uur

5 € 7,27 € 154,49
41 weken Speelleeruren dagdeel

08:30 – 11:30 uur

3 € 7,27 € 74,52

*bruto prijzen. Het bedrag dat u netto betaalt is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt.

Contract mogelijkheden en tarieven voor de BSO

U kunt kiezen tussen een BSO contract incl vakantieopvang en een BSO-contract excl. vakantieopvang. Of een BSO contract voor alleen opvang tijdens de schoolvakantieweken.

Een BSO-contract incl. vakantieopvang:

 • Garantie van opvang  voor de afgesproken dagen gedurende het hele jaar in schoolweken en vakantieweken m.u.v. officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren,  de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw
 • Prijs € 6,97 per uur, deze prijs geldt ook voor margedagen;
 • Heeft u een vakantiecontract bij de BSO, maar wilt u naast de uren in uw vakantiecontract nog extra dagen afnemen, dan rekenen wij u hiervoor de prijs van incidentele vakantieopvang.

Een BSO-contract excl. vakantieopvang:

 • Garantie van opvang voor de afgesproken dagen tijdens de schoolweken;
 • Prijs € 6,97 per uur;
 • Daarnaast de mogelijkheid voor incidentele opvang tijdens de schoolvakantieweken, voor € 7,97 per uur;
 • Geen garantie voor een plek tijdens de schoolvakantieweken.

Een BSO-contract alleen tijdens schoolvakantieweken

 • Garantie van opvang voor de afgesproken dag(del)en tijdens de schoolvakantieweken m.u.v. officiële feestdagen, 5 mei in jubileumjaren,  de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw
 • Prijs € 6,97 per uur;
 • Daarnaast de mogelijkheid voor incidentele opvang tijdens de schoolweken, voor € 6,97 per uur;
 • Geen garantie voor een plek tijdens de schoolweken.

BSO tabel 2016

In onderstaande tabel worden verscheidene contractmogelijkheden, inclusief brutoprijzen, weergegeven.

BSO-contract Opvang deel per dag incl. Tijden Uren per dagdeel Uurtarief 2017* Kosten per maand*
BSO excl vakantieopvang Kort dagdeel  15:15 – 18:00 uur 2.75 € 6,97 € 65,49
BSO excl vakantieopvang Kort dagdeel  15:00 – 18:00 uur 3 € 6,97 € 71,44
BSO excl vakantieopvang Kort dagdeel  14.30-18:00 3,5 € 6,97 € 83,35
BSO excl vakantieopvang Kort dagdeel  14:15 – 18:00 3,75 € 6,97 € 89,30
BSO excl vakantieopvang Lang dagdeel  12:00 – 18:00 uur 6 € 6,97 € 142,89
BSO vakantieopvang Vakantie opvang  08:00 – 18:00 uur 10 € 6,97 € 58,08
Incidenteel/extra Schoolweken/margedagen

Vakantie opvang

08:00–18:00 uur

variëren per school

10

€ 6,97

€ 7,97

€ afhankelijk van de afgenomen uren

€ 79,70

*bruto prijzen. Het bedrag dat u netto betaalt is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt.

 Volg ons op:

Boekstart2