Gastouderopvang

Bij gastouderopvang wordt uw kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die uw kind in haar eigen huis of bij u thuis opvangt wanneer u werkt of studeert. Opvang door een gastouder is met name geschikt voor ouders die voorkeur hebben voor kleinschalige opvang in huiselijke sfeer, onregelmatige werktijden hebben of om andere redenen meer flexibiliteit in de opvang nodig hebben.

De gastouders, verbonden aan ons gastouderbureau, voldoen aan de eisen die de Wet kinderopvang aan gastouders stelt. Zo beschikken ze over een kindgerichte opleiding op minimaal niveau 2, een certificaat EHBO bij kinderen en een Verklaring omtrent Gedrag. Daarnaast hebben ze allen veel ervaring met de begeleiding van kinderen.

De medewerker van het gastouderbureau draagt er, door middel van de uitvoering van risico inventarisaties en huisbezoeken bij de gastouders thuis, mede zorg voor dat de opvang plaatsvindt in een veilige omgeving. Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen gastouder en ouders, de administratieve en financiële afhandeling van de opvang en de begeleiding, bijscholing  en ondersteuning van de gastouders.

Als u interesse heeft in gastouderopvang kunt u contact opnemen met Janine Philbert van het gastouderbureau voor een intakegesprek en nadere informatie.

Inspectierapport gastouderbureau_ID402101_26-10-22

Waterhuizerweg 7
9753 HP Haren

M: 06-52523185
(bij geen gehoor wordt u automatisch doorgeschakeld naar het Centraal Bureau)

E-mail sturen