BSO Tovenaar

Bij BSO Tovenaar en BSO Merlijn heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
De BSO locaties beschikken over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d. Binnen kan er gespeeld worden de diverse groepsruimtes.
De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

Hele dag BSO opvang op vrijdag

Voor kinderen van de groepen 1 en 2 van CBS Mozaïek en Peter Petersenschool die vrijdag niet naar school gaan, bieden wij opvang vanaf 8.00 uur tot 14.00 uur bij BSO Tovenaar. Aansluitend worden de kinderen door ons naar hun eigen BSO (BSO Heksenketel en BSO PeterPan) gebracht, die vanaf 14.00 uur open zijn.

VSO Waterhuizerweg

SKH biedt aan de Waterhuizerweg (WHW) dagelijks vanaf 07.30 uur voorschoolse opvang (VSO) aan. Op maandag, dinsdag en donderdag alleen voor kinderen van OBS de Wissel, CBS de Borg, GBS Het Mozaïek of scholen buiten Haren. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van alle scholen aan de WHW opgevangen voor VSO. VSO kan bij ons alleen worden afgenomen in combinatie met een contract voor buitenschoolse opvang (BSO). Wanneer de kinderen ’s ochtends aan de WHW worden gebracht is er tijd voor een spelletje of een knutselactiviteit. Pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met de bus, lopend of op de fiets naar school en dragen hen over aan de leerkrachten. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van VSO kunt u contact opnemen met Ingrid Adema.

Bekijk inspectierapport GGD Inspectierapport_BSO Tovenaar Merlijn_09-11-22 (1)