BSO Tovenaar/Merlijn

Bij BSO Merlijn/Tovenaar heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
BSO Merlijn/Tovenaar beschikt over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d. Binnen kan er gespeeld worden de diverse groepsruimtes. 
De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

 

VSO Waterhuizerweg

SKH biedt aan de Waterhuizerweg (WHW) dagelijks vanaf 07.30 uur voorschoolse opvang (VSO) aan. Op maandag, dinsdag en donderdag alleen voor kinderen van OBS de Wissel, CBS de Borg, GBS Het Mozaïek of scholen buiten Haren. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van alle scholen aan de WHW opgevangen voor VSO. VSO kan bij ons alleen worden afgenomen in combinatie met een contract voor buitenschoolse opvang (BSO). Wanneer de kinderen ’s ochtends aan de WHW worden gebracht is er tijd voor een spelletje of een knutselactiviteit. Pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met de bus, lopend of op de fiets naar school en dragen hen over aan de leerkrachten. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van VSO kunt u contact opnemen met Ingrid Adema.

 

NIEUW! VSO Peter Petersenschool (vanaf 17 augustus 2020)

SKH biedt vanaf 17 augustus 2020 in de Peter Petersenschool (PPS) op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 07.30 uur voorschoolse  opvang (VSO) aan voor kinderen van de PPS en OBS de Brinkschool. Op woensdag en vrijdag is er geen VSO in de PPS, maar worden de kinderen van alle scholen aan de WHW opgevangen. VSO kan bij ons alleen worden afgenomen in combinatie met een contract voor buitenschoolse opvang (BSO). Wanneer de kinderen ’s ochtends bij de PPS  worden gebracht is er tijd voor een spelletje of een knutselactiviteit. Pedagogisch medewerkers brengen de kinderen lopend of op de fiets naar school en dragen hen over aan de leerkrachten. Voor meer informatie omtrent het aanvragen van VSO kunt u contact opnemen met Ingrid Adema.

Bekijk inspectierapport GGD Inspectierapport_02-08-19 Tovenaar/Merlijn