Gastouderopvang

Bij gastouderopvang wordt uw kind opgevangen door een gastouder. Een gastouder is iemand die uw kind in zijn eigen huis of bij u thuis opvangt wanneer u werkt of studeert. Een gastouder voldoet bij ons aan de volgende eisen:

Hij of zij

  • Is minimaal 18 jaar;
  • Beschikt (minimaal) over een diploma MBO2 Helpende Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma of het certificaat ‘goed gastouderschap’;
  • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Heeft ervaring in de omgang met en begeleiding van kinderen;
  • Heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen en weet deze te vertalen in een adequate, op de ontwikkeling en behoeften van de individuele kinderen, afgestemde begeleiding en activiteitenaanbod;
  • Is gemotiveerd;
  • Heeft een open en flexibele houding;
  • Heeft het algemeen pedagogisch beleid van het gastouderbureau van de Stichting Kinderopvang Haren onderschreven ; handelt volgens dit beleid; Pedagogisch beleid – Stichting Kinderopvang Haren
  • Heeft een VOG (verklaring omtrent gedrag);
  • Heeft zich bereid verklaard tot deelname aan de bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering, die door het GOB worden georganiseerd.

 

Opvang door een gastouder is met name geschikt voor ouders die voorkeur hebben voor opvang in gezinsverband, onregelmatige werktijden hebben en meer flexibiliteit wensen.

Inspectierapport gastouderbureau_ID402101_26-10-22