Wanneer heeft u een plaats?

Na het inschrijven gaat onze afdeling Plaatsing aan het werk om uw kind te plaatsen op de locatie van uw keuze. In de ideale situatie hebben we direct een plekje beschikbaar op de gewenste ingangsdatum.

Als we niet helemaal aan uw aanvraag kunnen voldoen, maar we wel een tijdelijke oplossing kunnen aanbieden nemen we contact met u op om te overleggen over de mogelijkheden.

Bij inschrijving op de lange termijn, voor bijvoorbeeld uw ongeboren kind, kan de inschrijvingsbevestiging de mededeling bevatten dat op dat moment nog niet duidelijk is of er geplaatst kan worden. U ontvangt uw definitieve plaatsingsgegevens dan later van ons, dichterbij de daadwerkelijk ingangsdatum van de opvang.

Definitieve plaatsing

Bij definitieve plaatsing ontvangt u van ons een contract met daarin de plaatsingsgegevens.

De plaatsingsgegevens zijn: naam locatie, dagdelen, datum van ingang en de naam van de manager met wie u vóór de plaatsing contact kunt nemen voor een intake.

Ook ontvangt u een plaatsingsovereenkomst die getekend en geretourneerd moet worden. Pas nadat wij het contract weer retour hebben is uw plaats echt definitief. Op het plaatsingscontract zijn de Algemene voorwaarden Kinderopvang 2016 en de Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Voor al uw vragen over inschrijven, opzeggen, plaatsing en wachttijden kunt u terecht bij afdeling Plaatsing.

  • Voor Kinderdagverblijf Brabbel/Speelleergroep | Kinderdagverblijf Dribbel en BSO Mikmak kunt u contact opnemen  met Miranda Stavenga via telefoonnummer 050-5345524 of per mail m.stavenga@kinderopvangharen.nl
Maandag 08:30 – 12.30 uur
Woensdag 08:00 – 12.30 uur
  • Voor BSO Merlijn/Tovenaar | BSO Heksenketel | BSO SimSalaBrink | BSO Bibelebonte Borg | BSO Op Stelten | Buiten BSO en BSO Jong & Oud kunt u contact opnemen met Ingrid Adema via telefoonnummer 050-5345524 of 06-52523162 of per mail i.adema@kinderopvangharen.nl
Maandag 08:30 – 14.00 uur
Dinsdag 08:00 – 14:00
Donderdag 08:30 – 16:30 uur
Vrijdag 08:30 – 13.30 uur


Volg ons op:

Boekstart2