Plaatsingsprocedure

Na het aanmelden via onze website ontvangt u van onze afdeling Planning & Plaatsing een bevestiging van de inschrijving. Indien mogelijk ontvangt u spoedig na uw aanmelding een KDV/BSO aanbod voor uw kind(eren) op de locatie en dagen/dagdelen van uw keuze.

Als we niet helemaal aan uw aanvraag kunnen voldoen, maar we wel een tijdelijke oplossing kunnen aanbieden nemen we contact met u op om te overleggen over de mogelijkheden.

Bij inschrijving op de lange termijn, voor bijvoorbeeld uw ongeboren kind, kan de inschrijvingsbevestiging de mededeling bevatten dat op dat moment nog niet duidelijk is of er geplaatst kan worden. U ontvangt uw definitieve plaatsingsgegevens dan later van ons, dichterbij de daadwerkelijk ingangsdatum van de opvang.

Definitieve plaatsing

U dient binnen 14 dagen aan ons door te geven of u akkoord gaat met het aanbod dat u ontvangen heeft.

Bij akkoord ontvangt u van ons (in tweevoud) een contract met daarin de plaatsingsgegevens – Locatie, startdatum, dagen/tijden, gemiddeld aantal uren per maand, gemiddeld factuurbedrag per maand en LRK nr(s)

Wij verzoeken u binnen 14 dagen één contract getekend aan ons te retourneren. Pas nadat wij het contract weer retour hebben, is uw plaats echt definitief. Op het plaatsingscontract zijn de Algemene voorwaarden Kinderopvang 2016 van toepassing.

Meer informatie?

Voor al uw vragen over inschrijven, opzeggen, plaatsing en wachttijden kunt u terecht bij afdeling Plaatsing.

  • Voor Kinderdagverblijf Dribbel | BSO Mikmak | BSO Op Stelten | BSO Jong & Oud | Peter Pan BSO  en de Reuze BSO kunt u contact opnemen  met Miranda Stavenga via telefoonnummer  050-5345524 of 06-52523277 of per mail m.stavenga@kinderopvangharen.nl
Dinsdag 09.00 – 17.00 uur
Woensdag 08:00 – 16.00 uur
Donderdag 09.00 – 17.00 uur
  • Voor KDV Brabbel – Speelleergroep | BSO Merlijn de Tovenaar |  BSO SimSalaBrink  | BSO Heksenketel | BSO Drakenland en BSO de Borg kunt u contact opnemen met Ingrid Adema via telefoonnummer 050-5345524 of 06-52523162 of per mail i.adema@kinderopvangharen.nl
Maandag 08:00 – 14.00 uur
Dinsdag 08:30 – 14:00 uur
Donderdag 08:00 – 16:30 uur
Vrijdag 08:30 – 13.30 uur


Volg ons op:

Boekstart2