Aanmeldingsformulier TSO

Naam school:*

Gegevens ouders

Naam ouder 1: *
Naam ouder 2: *
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Telefoonnummer privé:*
Telefoonnummer bij calamiteiten: *
E-mail:*


Gegevens Kind

Naam en achternaam:*
Geboortedatum:*
 / 
 / 
Groep:
Leerkracht:
Eventuele bijzonderheden van uw kind die van belang zijn voor de groepsleiding. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld, gezondheid, medicijngebruik of dieet:
Gewenste datum plaatsing:*
Gewenste dagen:*

Betaling geschiedt via automatische incasso, per maand

IBAN rekeningnummer:*
Datum:
 / 
 / 
Woord verificatie:


Volg ons op:

Boekstart2