Aanmeldingsformulier margedag

Margedagen vallen niet binnen een BSO contract en zullen achteraf in rekening worden gebracht. Als de marge dag op een vaste BSO/TSO dag valt in schoolweken zullen die uren in mindering worden gebracht op het totaal aantal afgenomen uren van de marge dag.

Opvang tijdens een margedag moet altijd via het formulier worden aangevraagd, uiterlijk een week voor aanvang van de margedag.

Datum marge dag
         
BSO locatie kind 1
BSO locatie kind 1
BSO locatie kind 1
Margedag valt op een BSO dag?

 Ja    Nee  
Marge dag valt op dag dat kind naar TSO Nicolaas gaat?

 Ja    Nee  
Gewenste opvang
Datum aanmelding
         
Aanmelden