dribbel

Op locatie Brabbel wordt kinderdagopvang geboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Er is een babygroep, een verticale groep, een peutergroep en een speelleergroep.

Babygroep

In de babygroep verblijven kinderen van 0 tot 2 jaar. De meeste kinderen komen ongeveer als ze tussen de 10 tot 12 weken oud zijn. In deze horizontale groep worden maximaal 9 kinderen opgevangen door twee vaste krachten. Er is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaald(e) dag(deel) komen in principe dezelfde kinderen in de groep.

Verticale groep

In de verticale groep verblijven kinderen van circa 0 tot 4 jaar. Er is sprake van een vaste stamgroep: op een bepaald(e) dag(deel) komen in principe steeds dezelfde kinderen in de groep. In deze verticale groep worden maximaal 15 kinderen opgevangen door drie vaste krachten.

Peutergroep

In de peutergroep verblijven kinderen van 2 tot 4 jaar. De meeste van hen komen in deze groep als zij ongeveer tussen de 24 en de 27 maanden oud zijn. In deze horizontale groep worden maximaal 16 (afhankelijk van het aantal twee-en-een-half jarigen) kinderen opgevangen door twee pedagogisch medewerkers.

 

Speelleergroep Harmonica

Op deze reguliere peutergroep is er de mogelijkheid om uw kind twee keer in de week te brengen van 8.30-11.30 uur.

In deze groep verblijven kinderen van 2 tot 4 jaar. De meeste van hen komen in deze groep als zij ongeveer tussen de 24 en de 33 maanden oud zijn. In deze groep worden maximaal 16 kinderen opgevangen door 2 pedagogisch medewerkers.

Soms worden de groepen samengevoegd, bijvoorbeeld in de vakantieperiode of bij een zeer geringe bezetting

Ook gaat een kind wel eens spelen in een andere groep, om bijvoorbeeld alvast te wennen i.v.m. een toekomstige overplaatsing of omdat de speelmogelijkheden of kinderen in de betreffende groep aansluiten bij de behoefte en interesse van het kind. Binnen onze locatie hanteren wij open deurenbeleid; de kinderen krijgen de gelegenheid om ook eens buiten hun eigen groepsruimte te kijken. Ze hebben met andere kinderen en pedagogisch medewerkers contact in de hal, de speelhal, de buitenruimten en de andere groepsruimten. De peuters spelen buiten samen met de verticale groep op hetzelfde terrein.

Wij zijn de eerste officiële boekstart kinderopvang locatie in Haren. Boekstart stimuleert het (voor) lezen met baby’s en peuters. Een van onze pedagogisch medewerkers is een gecertificeerde voorlees coördinator.
Meer informatie vind u op www.boekstart.nl

boekstart nieuw logo

 

 

Accommodatie

De kinderen worden opgevangen in eigen groepsruimten in een voormalig schoolgebouw aan de Waterhuizerweg. Dit gebouw is geschikt gemaakt voor kinderopvang. Het gebouw ligt in een groene omgeving en heeft ruim voldoende buitenruimte. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte waar wordt gespeeld en gegeten. Indien mogelijk en gewenst wordt gebruik gemaakt van andere ruimten voor spel of activiteiten. Denk hierbij aan de groepsruimten van de buitenschoolse opvang die op dat moment leeg staan om bijvoorbeeld workshops rond handenarbeid, muziek en dergelijke te doen. Ook is de gang een mogelijkheid om naar toe te gaan. Verven of spelen kan daar ook prima. Het speellokaal is uitermate geschikt voor motorische activiteiten als fietsen, rennen, glijden en ander bewegingsspel. Voor het slapen wordt gebruik gemaakt van aparte slaapruimten. De buitenruimte wordt gebruikt voor spel buiten.

Bekijk inspectierapport GGD: Inspectierapport Brabbel 16-4-2016

Bekijk inspectierapport GGD units: Inspectierapport Brabbel_05-04-17

 Volg ons op:

Boekstart2