Buiten BSO

De Buiten BSO is super spannend met de mogelijkheid om hutten te bouwen, vissen te vangen, dieren te verzorgen of gewoon lekker buiten spelen. In de winkel van de zorgboerderij mogen de kinderen, onder begeleiding, meehelpen met verkopen of de winkel inrichten. Het terrein met de tuinen, water en spannende paadjes zorgen voor genoeg uitdaging. In de winter kunnen we zelfs schaatsen op de Buiten BSO. Kinderen vanaf acht jaar kunnen naar de Buiten BSO waar ze een grote mate van zelfstandigheid ervaren. Je bepaalt zelf wat je gaat doen, of je binnen of buiten gaat spelen en met wie. De begeleiding  helpt natuurlijk waar nodig en zorgt voor uitdagende materialen en activiteiten. Bij de Buiten BSO speelt inspraak van de kinderen een belangrijke rol. Zij bepalen samen met de pedagogisch medewerkers hoe invulling wordt gegeven aan de Buiten BSO.
De Buiten BSO is dus voor stoere meisjes en jongens die van “buiten” , dieren en de natuur houden.

De  Buiten BSO is een van onze locaties voor oudere kinderen, kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom op deze locatie. De criteria voor plaatsing zijn net als bij de andere BSO locaties voor oudere kinderen, dat zij  over een redelijke mate van zelfstandigheid beschikken, in principe 8 jaar of ouder zijn en in groep 5 of hoger zitten. Kinderen die graag buiten spelen in de natuur zijn bijzonder op hun plek bij de Buiten BSO. De kinderen moeten in verband met sloten rondom de Buiten BSO beschikken over een zwemdiploma en niet te erg allergisch zijn i.v.m. de dieren en tuin. De Buiten BSO is namelijk gevestigd in een ruimte van Zorgboerderij de  Mikkelhorst.

De Buiten BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag, we hebben plek voor 30 kinderen per dag. De groepsleiding bestaat uit 2 pedagogisch medewerkers, een stagiaire en een vrijwilliger.  Kinderen van alle scholen kunnen worden geplaatst op de Buiten BSO. Kinderen van de Peter Petersenschool (PPS), de Borg, de Brinkschool , Het Mozaiek (voor de Mikkelhorst) en de Wissel  worden onder begeleiding, fietsend of met een bus van school gehaald. Kinderen van andere scholen komen zelfstandig naar de Buiten BSO.

Naast de BSO ruimte kan er gebruik worden gemaakt van een extra ruimte van de zorgboerderij, hier hebben de kinderen alle ruimte om te knutselen. Ook kunnen de kinderen onder begeleiding koken of bakken in de keuken.

Op de zorgboerderij werken mensen met een beperking. De BSO streeft naar een integratie met de cliënten van de zorgboerderij. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waarbij de pedagogisch medewerkers van de BSO verantwoordelijk zijn voor de kinderen van de BSO en de begeleiders van de zorgboerderij voor de cliënten. Er wordt zorg gedragen voor een goede afstemming tussen de medewerkers van de Mikkelhorst en pedagogisch medewerkers van de BSO.

Bekijk  GGD Inspectierapport_07-07-16 Buiten BSOVolg ons op:

Boekstart2