BSO Tovenaar/Merlijn

Locatie Waterhuizerweg

Bij BSO Merlijn/Tovenaar heerst een warme, veilige sfeer. Nieuwe kinderen worden extra goed begeleid, zodat ze zich snel thuis zullen voelen.
BSO Merlijn/Tovenaar beschikt over een grote buitenruimte, waar we dan ook graag en veel gebruik van maken. Er wordt veel buiten gespeeld zoals voetballen, in de zandbak spelen, skeeleren, skelteren, fietsen, e.d.
Binnen kan er gespeeld worden in het speelhuisje met de glijbaan, de poppenhoek, met auto’s, diverse bouwmaterialen, knutselmateriaal, klei, puzzels, enz. In de speelhal kunnen de kinderen zich uitleven in de kussenhoek.
De pedagogisch medewerkers vinden goed contact met de ouders belangrijk.

BSO Tovenaar

BSO Tovenaar is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij vangen hier kinderen in de leeftijd van 4- 6 jaar op. Daarna stromen de kinderen door naar BSO Merlijn. Er kunnen maximaal 30 kinderen per dag worden opgevangen op deze BSO locatie, onder begeleiding van 3 pedagogisch medewerkers. Op BSO Tovenaar worden, net als op BSO Merlijn, kinderen opgevangen van de Peter Petersenschool  (PPS) de Brinkschool en de Nicolaas school.

Op vrijdag gaan tevens kinderen van Wissel, de Linde en de Mikkelhorst naar BSO Tovenaar en BSO Merlijn toe.

BSO Tovenaar heeft twee lokalen naast elkaar in een zijvleugel van ons gebouw aan de Waterhuizerweg. De verschillende groepsruimtes zijn ingericht met hoeken. Zo is er een leeshoek, een klimhoek met een glijbaan, een winkeltje, een knutselhoek en een bouwhoek.

Na schooltijd worden de kinderen eerst opgevangen in hun eigen stamgroep in hun eigen lokaal waar zij een broodje eten.  Daarna kunnen de kinderen  van BSO Merlijn en BSO Tovenaar over en weer met elkaar spelen.

BSO Merlijn

Op Merlijn hebben wij plek voor 20 kinderen die begeleid worden door 2 pedagogisch medewerkers. Kinderen vanaf 6 tot 8 jaar gaan naar deze BSO locatie. BSO Merlijn is als enige locatie van Stichting Kinderopvang Haren 5 dagen per week geopend.  Op woensdag gaan kinderen van alle scholen in Haren naar deze BSO locatie.

BSO Merlijn heeft een eigen woonkeuken waar spelletjes en knutselactiviteiten worden gedaan en deelt de grote speelhal in ons gebouw aan de Waterhuizerweg met het KDV en BSO Tovenaar.  Hier kunnen de kinderen naar hartelust bouwen in de kussenhoek en op de speelverdieping spelen in de poppenhoek en leeshoek

VSO Waterhuizerweg

SKH biedt aan de Waterhuizerweg dagelijks vanaf 07.30 uur voorschoolse  opvang (VSO)  aan voor kinderen van de PPS, OBS de Wissel, OBS de Brinkschool, CBS de Borg en GBS Het Mozaiek (voorheen de Mikkelhorst). VSO kan bij ons alleen worden afgenomen in combinatie met een contract voor buitenschoolse opvang (BSO).

Wanneer de kinderen ’s ochtends bij de SKH  gebracht worden is er tijd voor een spelletje of een knutselactiviteit. Pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met een van onze bussen of op de fiets  naar school en dragen hen over aan de leerkrachten.

Voor meer informatie omtrent het aanvragen van VSO kunt u contact opnemen met Ingrid Adema.

Bekijk inspectierapport GGD Inspectierapport 12-04-16 BSO Tovenaar-Merlijn